logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

338 Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаНационални савет Влаха, Петровац на Млави, Улица Петра Добрњца 179, Петровац на Млави
Особа за контактСлободан Голубовић, dpasujon@gmail.com, 012 888200, 064 2501028
Ауторимср Милена Голубовић, мастер етнологије и антропологије
Реализаторимср Милена Голубовић, мастер етнологије и антропологије; мр Татјана Дражиовић, магистар дидактичко методичких наука; Слободан Голубовић, просветни радник, председник Одбора за образовање НС Влаха; Снежана Ранђеловић Маринчић, наставник енглеског језика
Општи циљевиОчување језичког и културног идентитета припадника влашке етничке заједнице; Премошћавање комуникацијског јаза између припадника и неприпадника влашке етничке заједнице, кроз упознавање потоњих са особеностима влашког језика и културе.
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи учитељима и професорима у настави изборног предмета „Влашки говор са елементима националне културе“; Записивање на влашком писму и употреба иновативних метода у настави; Утицај билингвизма на наставу; Корелација са наставом других предмета; Пружање увида у особености влашког говора и културе и свим осталим заинтересованим професорима других предмета, а у циљу поспешивања комуникације између припадника и неприпадника влашке етничке заједнице.
Теме програмаУтицај билингвизма на наставу; Особености говора Влаха; Демонстрација једног часа и корелација садржаја изборног предмета „Влашки говор са елементима националне културе“ са другим наставним предметима; Особености народне културе Влаха
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 РСД: трошкови превоза, материјала и хонорари за аутора и реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања