logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

337 Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Ђуре Јакшића 19, Шабац
Особа за контактБожидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015 341578, 065 2011646
АуториКатарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; мр Божидар Топаловић, педагог у пензији, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог-педагог, дипл. гешталт психотерапеут, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац
РеализаториКатарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; мр Божидар Топаловић, педагог у пензији, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Општи циљевиУнапређење васпитног рада наставника и васпитача кроз развој и јачање капацитета за сарадњу и изградњу мреже сарадничке подршке наставнику и ученику са проблемом.
Специфични циљевиОснаживање наставника за адекватно реаговање у различитим „критичним ситуацијама“ у школи и пружање помоћи ученицима који имају проблем; Сензибилисање наставника за адекватно укључивање осталих одговорних за адекватно реаговање на проблеме у школи (унутрашња мрежа подршке) и ван ње (спољашња мрежа подршке); Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи као систему; Подстицање развоја осећања сигурности и поверења ученика у школу као систем подршке и подстицање увремењеног и ефикасног раеаговања наставника као главних фактора примарне и секундарне превенције ексалације проблема у школи.
Теме програмаЛичне снаге и унутрашња мрежа сарадника; Препознај проблем; Прихвати свој део одговорности; Адекватна расподела одговорности у школи као систему; План дањег поступања – дефиниција и значај планирања; Снаге заједнице и спољашња мрежа сарадника; Модел подршке у реалним проблемским ситуацијама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто износ од 2 000,00 дин. за групу од 30 учесника, плус део укупних путних трошкова који се обрачунавају по обрасцу 10 л. МБ98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. Спецификација: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у ел. форми , издавања уверења и остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма обуке ангажовањем свог тима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања