logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

336 Континуитет у пружању подршке детету/ученику у образовном систему – транзиција деце/ученика у наредни ниво образовања Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториСоња Миладиновић, стручни сарадник/педагог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Зденка Рајковић, професор разредне наставе ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад
РеализаториСоња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе (педагошки саветник), ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Зденка Рајковић, професор разредне наставе ОШ „Вук Караџић“, Нови Сад; Весна Радуловић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање сарадње између различитих учесника у креирању, праћењу и подстицању развоја деце/ученика у процесу транзиције.
Специфични циљевиУспостављање и унапређивање континуитета у ефикасној и ефективној подршци детету/ученику у праћењу и подстицању његовог развоја у образовном систему планирањем транзиције деце/ученика (у предшколској установи (ПУ), основној школи (ОШ) и средњој школи (СШ)): успостављањем сарадње између различитих актера (из исте установе, родитеља, стручњака ван установе и других ) и различитих установа (значајних за дете/ученика); планирањем мера за праћење и подстицање развоја деце/ученика; хоризонталним учењем.
Теме програмаШта подразумева транзиција/социјални контекст учења - настава као интеракција, Масловљева хијерархија потреба; Транзиција деце/ученика; Унапређивање квалитета планирања, праћења и подстицања развоја деце/ученика; Знања, вештине и ставови у функцији планирања транзиције
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 700,00 дин; спецификација: 700,00 дин; материјал 2 000,00 дин; реализација обуке и консултације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања