logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

335 Коoперативна настава као облик сарадње и тимске подршке ученицима Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Београд, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011 7823372, 060 5609560
Ауторимр. sci Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд; проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Реализаторимр. sci Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ "Бошко Буха", Београд; проф.др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; др Снежана Илић, сарадник у настави Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина за заједнички, истовремени, наизменични и индивидуални рад наставника редовне наставе, школских педагога, психолога и дефектолога са циљем пружања додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и развоју.
Специфични циљевиУсавршавање знања наставника и сарадника о моделима и методологији професионалне подршке ученицима са сметњама у развоју у инклузивном образовању; Развијање вештина за тимски рад, саветодавно - инструктивни рад, планирање, организацију и реализацију истовременог, паралелног, наизменичног и индивидуалног рада у инклузивној настави.
Теме програмаМодели и програми подршке у образовању; Методологија пружања професионалне подршке; Компетенције и облици професионалног рада у коперативној настави; Планирање, операционализација и праћење подршке
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања