logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

334 Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ „Детињство”, Жабаљ, Николе Тесле 47, Жабаљ
Особа за контактНаташа Лукић, detinjstvopsiholog@gmail.com, 021 831326, 064 2280186
Ауторидоц др Ивана Михић, Филозофски факултет у Новом Саду, одсек за психологију; др Татјана Крстић, специјалиста медицинске психологије, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и наставник, Медицински факултет Нови Сад (Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију) • Наташа Лукић, стручни сарадник – МА психолог, ПУ“Детињство“ , Жабаљ
Реализаторидоц др Ивана Михић, Филозофски факултет у Новом Саду, одсек за психологију; др Татјана Крстић, специјалиста медицинске психологије, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и наставник, Медицински факултет Нови Сад (Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију) - Наташа Лукић, стручни сарадник – МА психолог, ПУ“Детињство“ , Жабаљ - Јелена Бранковић, психолог, Центар за рани развој и породичне односе Хармонија, Нови Сад - Олгица Стојић, стручни сарадник – МА психолог, ДУ"Дечја радост", Ириг - Неда Ђилас, стручни сарадник – МА психолог, ПУ"Бошко Буха" Инђија - Рената Петрић, стручни сарадник – психолог, ОШ"Ђура Јакшић", Чуруг - Милана Рајић, стручни сарадник - МА психолог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција и сензитивности васпитача/учитеља за сарадњу са родитељима деце са сметњама у развоју у циљу развоја сигурне базе у релацији васпитач/учитељ-родитељ детета; Стварање стимулативне средине за развој сваког детета.
Специфични циљевиУпознавање учесника са применом теорије афективне везаности у сагледавању родитељевих капацитета да брине о детету са сметњама у развоју; Упознавање са могућим исходима адаптације родитеља на дететову дијагнозу као чиниоцима сензитивности родитеља; Упознавање са разрешеним и неразрешеним стратегијама адаптације на дететове тешкоће у развоју или хроничну болест по моделу Марвина и Пјанте; Јачање капацитета учесника за разумевање родитеља у циљу развоја сарадње са родитељима деце са развојним сметњама; Развијање вештина код учесника које ће им омогућити да пруже подршку родитељу у прихватању искуства или адаптацији на искуство чиме се подижу капацитети родитеља за адекватну бригу о детету са сметњама у развоју.
Теме програмаЧиниоци који доприносе капацитету родитеља да адекватно брину о детету са сметњама у развоју и успостављају сарадњу са васпитачем/учитељем; Разумети родитеља; Јачање сензитивности; Планирање сарадње са родитељима деце са сметњама у развоју
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500 динара. У цену су урачунате надокнаде предавачима и радни материјал. Установа која је домаћин едукације сноси трошкове пута за предаваче и трошкове освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања