logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

331 Час по мери детета Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториВеселинка Станковић, наставница математике у ОШ „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Валентина Вељковић Николић, наставница српског језика у ОШ „Десанка Максимовић“ у Чокоту
РеализаториВеселинка Станковић, наставница математике у ОШ „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Валентина Вељковић Николић, наставница српског језика у ОШ „Десанка Максимовић“ у Чокоту
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању; Примена одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; Управљање одељењем.
Специфични циљевиОспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика/це; Представљање Гарднерове теорије вишеструких интелигенција и њена примена у пракси; Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета; Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју; Примена знања стечених на семинару; Креирање базе примера добре праксе.
Теме програмаЗаконски оквир инклузивног образовања; Педагошки профил; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Стратегије прилагођавања наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 170,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача за 8 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључени потрошни и радни материјал, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8., Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл.гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања