logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

330 Учење без дискриминације – улога наставника и школе Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаМрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 060/55-988-00
АуториМарица Гаврилов, психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин
РеализаториМаја Оклобџија Слијепчевић, психолог, Техничка школа Смедерево; Марица Гаврилов, психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за пружање подршке ученицима у остваривању права на доступно, једнакоправно и квалитетно образовање путем изградње окружења за учење без дискриминације.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену различитих поступака за остваривање пуног учешћа ученика у процесу учења и у животу школе; Оснаживање наставника за пружање подршке развоју личности ученика из осетљивих група и развоју позитивног система вредности код свих ученика.
Теме програмаПринцип једнакоправности и доступности образовања; Дискриминација, предрасуде и стереотипи; Школа – окружење за учење без дискриминације; Позиција ученика из маргинализованих група у школи; Предрасуде према ученицима из маргинализованих група; Стереотипи и предрасуде у раду са одељењем; Креирање безбедног и подстицајног окружења за учење; Однос наставника према властитим стереотипима и предрасудама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000 динара нето; цена обухвата путне трошкове и хонораре за 2 реализатора, материјал и средства за рад на семинару и прилоге за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања