logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

328 Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаOШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, Призренска 37, Земун
Особа за контактСалим Горанац, skolasirogojno@yahoo.com, 011 3076922, 062 796011
АуториЈелена Милекић, мастер дефектолог-олигофренолог, наставник разредне наставе, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун; Салим Горанац, мастер дефектолог-олигофренолог, директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун; Тања Думановић, дипл. дефектолог-олигофренолог, помоћник директора, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
РеализаториЈелена Милекић, мастер дефектолог-олигофренолог, наставник разредне наставе, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун; Салим Горанац, мастер дефектолог-олигофренолог, директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун; Тања Думановић, дипл. дефектолог-олигофренолог, помоћник директора, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Општи циљевиПрофесионално оснаживање предшколских установа и школа за развој и спровођење ефикаснијег система подршке деци и ученицима са сметњама у развоју у инклузивној пракси.
Специфични циљевиИнформисање и упознавање полазника са видовима сарадње и подршке који се могу остварити кроз партнерство предшколске установе/школе са школом за децу са сметњама у развоју; Повећање компетенција за препознавање индивидуалних образовних потреба детета/ученика и избор адекватних мера подршке; Унапређивање знања и вештина за израду педагошких профила, као и за планирање, израду, реализацију и евалуацију плана индивидуализације и ИОП-а; Практична помоћ у реализацији наведених активности; Тимско идентификовање и превазилажење препрека у реализацији додатне подршке у конкретној ситуацији; Помоћ у проналажењу решења које је у најбољем интересу детета/ученика; Унапређивање сарадње између образовно-васпитних установа.
Теме програмаПартнерство између образовно-васпитних установа; Врсте третмана и услуга стручног мобилног тима у обезбеђивању додатне подршке; Идентификовање деце/ученика којима је потребна додатна подршка и избор адекватних облика подршке; Педагошки профил, индивидуализовани начин рада; Индивидуални образовни план; Евалуација сарадње установа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 500,00 динара + ПДВ. У цену су урачунати следећи трошкови: радни материјал (хамер папир, фломастери, штампани материјал за учеснике, фасцикле), путни трошкови и накнаде за предаваче, неограничен број консултација.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања