logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

327 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториЉиљана Радовановић Тошић, стручни сарадник - психолог у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу
РеализаториЉиљана Радовановић Тошић, стручни сарадник - психолог у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу; Владица Тошић, професор разредне наставе у ОШ „Десанка Максимовић“ у Чокоту
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за квалитетно образовање свих ученика, знања о управљању одељењем, стиловима учења, мотивацији и образовању по ИОП-у.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања о условима за стварање инклузивне школе и учионице; Унапређивање знања о стиловима учења и подстицању мотивације; Учење стратегија, метода и техника које доприносе управљању одељењем и изградњи социјалних вештина; Учење стратегија, метода и техника које доприносе превладавању тешкоћа у читању, писању и математици; Учење стратегија рада са даровитим ученицима.
Теме програмаИнклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у унклузивној учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровита деца/ученици; Педагошки профил и врсте ИОП-а; Мотивација деце/ученика; Стратегије, методе и технике рада са децом/ученицима који имају потешкоће у учењу математике; Стратегије, методе и технике рада са децом/ученицима који имају хиперактивност и/или дефицит пажње; Стратегије, методе и технике рада са децом/ученицима који имају потешкоће у читању и писању; Планирање часа у инклузивној учионици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 4 350,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача, за 16 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључен потрошни и радни материјал за рад на семинару, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8, Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл. гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања