logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

326 Социјално неприхваћено дете – подршка и интеграција у вршњачку групу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија - Удружење грађана, Нови Сад, Булевар Ослобођења 147/116, Нови Сад
Особа за контактВладимир Михић, mihic@ff.uns.ac.rs, 022 465627, 062 8067669
АуториКатарина Мајкић, мастер педагог; др Биљана Лунгулов, асистенткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за педагогију; Јелена Куриџа, стручни сарадник-педагог, Основна школа "Душан Радовић", Нови Сад
РеализаториКатарина Мајкић, мастер педагог; др Биљана Лунгулов, асистенткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за педагогију; Јелена Куриџа, стручни сарадник-педагог, Основна школа "Душан Радовић", Нови Сад; Тијана Карић, докторанткиња, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију 5. доц. др Владимир Михић, доцент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију 6. доц. др Јелица Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију 7. Маја Кечкеш, стручни сарадник-психолог, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју ШОСО„Милан Петровић“ са домом ученика 8. Стефан Нинковић, асистент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за педагогију
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених за примену активности и техника за укључивање социјално неприхваћене деце у вршњачку групу, с акцентом на децу из маргинализованих група.
Специфични циљевиИнтегрисање раније усвојених појмова и садржаја везаних за дискриминацију, социјалну искљученост, индикаторе социјалне неприхваћености...; Упознавање учесника са појмовима вулнерабилност, концептом дечјих права и партиципације; Подизање степена осетљивости учесника за препознавање и разумевање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено дискриминацији и одбацивању од стране вршњака; Упознавање учесника са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и васпитача/учитеља; Упознавање учесника са активностима и техникама интеграције социјално неприхваћеног детета у вршњачку групу; Обучавање учесника за практичну примену игара и активности којима се подстиче кооперативност и групна кохезија.
Теме програмаСоцијално неприхваћено дете у контексту дечјих права и партиципације детета; Емоционалне реакције социјално неприхваћеног детета; Стереотипи и предрасуде професионалаца о ''типичном'' поношању и постигнућима деце из осетљивих група, с посебним освртом на децу из ромске популације и децу са сметњама у развоју; Кооперативност и кохезија групе, игре и активности за подршку детету у процесу интеграције у вршњачку групу; Интеграција социјално неприхваћеног детета у вршњачку групу – практични примери
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 50 000,00 динара (или 2 000,00 по учеснику без обзира на величину групе). У цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике. Уколико се едукација спроводи у просторијама Центра „Хармонија“, у цену улазе и освежења у току паузе. Максималан број учесника у просторијама Хармоније је 15.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања