logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

325 Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија - Удружење грађана, Нови Сад, Булевар Ослобођења 147/116, Нови Сад
Особа за контактВладимир Михић, mihic@ff.uns.ac.rs, 022 465627, 062 8067669
Ауторидр Владимир Михић, доцент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију; др Јелица Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију; Тијана Карић, докторанткиња, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Реализаторидр Владимир Михић, доцент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију; др Јелица Петровић, доценткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију; Тијана Карић, докторанткиња, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију; др Биљана Лунгулов, асистенткиња Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за педагогију; Јелена Kуриџа, стручни сарадник-педагог, Основна школа "Душан Радовић", Нови Сад; Маја Кечкеш, стручни сарадник-психолог, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју ШОСО„Милан Петровић“ са домом ученика; Стефан Нинковић, асистент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за педагогију; Катарина Мајкић, мастер педагог
Општи циљевиОсновни циљеви су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености од стране вршњака деце са сметњама у развоју и деце из група у ризику, као и последица које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада.
Специфични циљевиОбучити учеснике семинара о потенцијалним узроцима неприхваћености деце из група у ризику; Упознати учеснике са могућим индикаторима и показатељима дискриминације и одбацивања ове деце, али и деце која на први поглед нису у ризику од неприхваћености (нпр. даровита деца); Обучити учеснике о начинима препознавања и дискриминације социјално неприхваћеног детета у вршњачкој групи; Обучити учеснике о могућностима процене социјалног статуса деце у групи уз помоћ техника које мере групну кохезију и групну динамику, као и начинима праћења промена у социјалној прихваћености деце; Упознати учеснике са последицама које са собом носи социјална неприхваћеност и дискрминација за дете које је изоловано од стране вршњака, као и за саму групу.
Теме програмаСоцијална дискриминација и психологија толеранције; Потенцијалне последице социјалне неприхваћености деце у групи вршњака; Лични рад на тему социјалне неприхваћености и њених последица; Технике идентификације социјално неприхваћене деце
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 50 000,00 динара (или 2 000,00 по учеснику без обзира на величину групе). У цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике. Уколико се едукација спроводи у просторијама Центра „Хармонија“, у цену улазе и освежења у току паузе. Максималан број учесника у просторијама "Хармоније" је 15.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања