logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

324 Рад са децом из маргинализованих група Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториГордана Чукурановић, дипломирани педагог, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Букинац, професор немачког језика, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториБиљана Радосављевић, дипломирани педагог, ОШ „Мирослав Антић“, Београд; Марија Крнета, дипломирани физичар, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Зора Дешић, дипломирани психолог, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 4. Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 5. Биљана Букинац, професор немачког језика, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиРазумевање и уважавање контекста образовања деце из маргинализованих група; Унапређивање методичко-дидактичких компетенција за рад са децом из маргинализованих група.
Специфични циљевиУважавање ромске културе и традиције у наставном процесу; Примена ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група; Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих група; Мотивациона функција оцењивања; Размена искуства и праксе.
Теме програмаУслова живота ромске деце; Образовни статус ромских ученика; Психолошки принципи учења; Различити нивои учења; Диференцирана настава; Индивидуализација; Очекивања од ученика; Мотивација за учење; Оцењивање - мотивациона функција оцењивања; Додатна подршка у образовању; Добра пракса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000,00 динара. Цена укључује: похађање семинара, радни материјал, хонорар за реализаторе и ауторе, штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара, путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта аутора и водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања