logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

323 Подршка образовању деце из сиромашних породица Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦрвени крст Ивањица, Нушићева 7, Ивањица, Ивањица
Особа за контактАнкица Мојсиловић, ckrstiva@eunet.rs, 032 664755, 060 3323973
АуториДана Малешевић, дипл. соц. радник, запослена у Центру за социјални рад Ивањица; Сања Лишанин, дипл. дефектолог - специјални педагог, стручни радник у Друштву за ЦДП Ивањица; Милка Караклајић, дипл. психолог, запослена у ОШ "Милинко Кушић", Ивањица
РеализаториДана Малешевић, дипл. соц. радник, запослена у Центру за социјални рад Ивањица; Сања Лишанин, дипл. дефектолог - специјални педагог, стручни радник у Друштву за ЦДП Ивањица; Тања Главинић, дипл. проф. разредне наставе, запослена у ОШ "Милинко Кушић", Ивањица; Милка Караклајић, дипл. проф. разредне наставе, запослена у ОШ"Милинко Кушић", Ивањица
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета и сензибилисање наставника, васпитача и стручних сарадника кроз увођење мера подршке сиромашној деци у васпитно образовним установама.
Специфични циљевиУпознавање наставника са значајем образовања деце која су из сиромашних породица; Детекција ученика из сиромашних породица; Упознавање наставника са последицама не похађања образовног система деце која долазе из социјално депривираних породица; Упознавање наставника са мерама подршке ученицима из осетљивих група; Упознавање наставника о значају образовања деце из сиромашних породица.
Теме програмаСиромашне породице/сиромашна деца; Зашто је образовање сиромашне деце важно; Тренутна подршка образовања деце из сиромашних породица,Законска основа и видови помоћи; Препреке у образовању деце из сиромашних породица; Препоруке за подршку деци из сиромашних породица; Мере подршке образовања сиромашне деце
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу: 60 000,00, радни материјал: 3 000,00, освежење и ланч пакети: 7 000,00, предавачи: 50 000,00.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања