logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

322 Партиципација деце у инклузији – заједничка акција деце, родитеља и васпитача Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021/451-683, 064 2470152
Ауторидр Отилиа Велишек Брашко, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; др Светлана Лазић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Реализаторидр Отилиа Велишек Брашко, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; др Светлана Лазић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Општи циљевиОснаживање васпитача и родитеља за партиципацију деце са сметњама у развоју у инклузивном васпитању и образовању.
Специфични циљевиСензибилисање васпитача за рад са децом са сметњама у развоју и за реализацију инклузивног васпитања и образовања; Упознавање учесника са концептом дечјих права и правном основом инклузије; Подстицање учесника на остваривање партиципације деце са сметњама у развоју кроз разумевање њихове друштвене укључености у циљу изградње толерантног друштва; Унапређивање разумевања породица са децом са сметњама у развоју и њихових специфичности и указивање на значај изградње партнерства васпитача и родитеља деце са сметњама у развоју на путу остваривања најбољих интереса деце; Упућивање учесника у планирање потребних мера отклањања препрека и индивидуализованог начина васпитно-образовног рада.
Теме програмаДечја права и врсте права; Партиципација деце са сметњама у развоју; Акција родитеља, деце и васпитача; Родитељ члан тима за ИОП
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто цена семинара је 51 000,00 динара (у цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови...). Цена по учеснику је 1 700,00 динара ако је група од 30 учесника. Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања