logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

321 Од игре до успеха – вежбе и игре за усвајање вештина читања и писања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
АуториЈасмина Момчиловић, педагог; Снежана Ђурић, дефектолог – олигофренолог; Гордана Јаневска, наставник разредне наставе; Александра Миливојевић, дефектолог – олигофренолог; Радмила Николић, наставник информатике
РеализаториЈасмина Момчиловић, педагог; Снежана Ђурић, дефектолог – олигофренолог; Гордана Јаневска, наставник разредне наставе; Александра Миливојевић, дефектолог – олигофренолог; Радмила Николић, наставник информатике
Општи циљевиПодизање нивоа компетенција наставног и васпитачког кадра из области говорног и психо-моторног развоја ученика кроз индивидуалну подршку ученицима са развојним сметњама и проблемима у учењу а најпре у области савладавања техника читања и писања.
Специфични циљевиОснаживање васпитача, настваног кадра и стручних сарадника у примени активних метода рада у настави; Обука васпитача, настваног кадра и стручних сарадника за правилнo и креативнo усвајање вештина читања и писања код деце; Обука васпитача, настваног кадра и стручних сарадника за дијагностиковање поремећаја читања и писања; Обука васпитача, настваног кадра и стручних сарадника за осмишљавање игара и активности за ублажавање, кориговање или превазилажење поремећаја читања (дислексије) и писања (дисграфије).
Теме програмаЧитање и писање – оквир за анализу и процену; Дислексија и дисграфија – теоријски приказ кроз примере у пракси; Дијагноза и корекција поремећаја читања и писања; Игра као покретач и алат у савлађивању препрека
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи, наставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајање5 недеља (35 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 35 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања