logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

320 Неуропсихологија у школи – дијагностика и добра пракса приступа деци са сметњама у учењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд, Борчанска 5, Земун, Београд
Особа за контактАлександра Паројчић, parojcicsaska@yahoo.com, 064 1949224, 063 339073
АуториТатјана Говедарица, специјалиста опште дефетологије, олигофренолог, реедукатор; Виола Повше Ивкић, специјалиста опште дефектологије, логопед, реедукатор; проф. др Светомир Бојанин, дечји психијатар; мр сци. Александра Паројчић, неуропсихолог, специјалиста клиничке психологије
РеализаториТатјана Говедарица, специјалиста опште дефетологије, олигофренолог, реедукатор; Виола Повше Ивкић, специјалиста опште дефектологије, логопед, реедукатор; мр сци. Александра Паројчић, неуропсихолог, специјалиста клиничке психологије
Општи циљевиПроширивање компетенција на област неуропсихологије; Упознавање природе и начина поступања са ученицима са сазнајним поремећајима - дислексијом, дискалкулијом, дисграфијом, моторном неспретношћу, хиперкинтским синдромима и емоционалним сметњама.
Специфични циљевиОвладавање концептом дисхармоничног развоја и дислатерализованости као основама проблема сазревања и увремењеног савладавања развојних миљоказа; Оспособљавање наставника за разликовање дискогнитивних и поремећаја понашања; Упознавање савремених концепата сазнајног процеса – стратегије учења, пирамида сазнајног процеса...; Овладавање основним техникама дијагностичке процене афективног стања и анскиозности код деце; Овладавање одабраним техникама и инструментима процене латерализованости, идентификовања и третмана дислексије, диспраксије, дискалкулије; Овладавање одабраним техникама процене и третмана АДХД и АДД ; Прилагођавање наставних садржаја и индивидуализовање приступа ученицима са тешкоћама
Теме програмаНеуропсихологија у школи - од процене ка интервенцији; Неуропсихолошке основе интелектуалног развоја; Настанак развојних поремећаја; Развојне сметње и област функционисања; Развојне сметње и област испољавања; Мозак као процесор информација; Неуропсихолошки приступ повезаности развоја осећања и проблема у понашању; Специфичне сметње учења - читања, писања, рачунања; Хиперкинетично понашање; Реедукативни метод у школским условима; Упознавање базичних реедукативних техника; Реедукативни метод и развојна дислексија; одређивање профила латерализованости који утиче на савладавање читања, писања, калкулије; Развојна дискалкулија - врсте и третаман реедукацијом
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 000,00 (трошови организације, материјала, издавања сертификата)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања