logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

319 Невербална комуникација у васпитно-образовном процесу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Милинко Кушић”, Ивањица, 13.септембра 54, Ивањица
Особа за контактСветлана Главинић, dcsunceivanjica@gmail.com, 032 661244, 060 6603970
Ауторипроф.др Светлана Славнић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, Одсек за општу дефектологију и сурдоаудиологију; дипл.деф. Светлана Главинић, стручни сарадник у ОШ "Милинко Кушић" Ивањица, магистрнад на ФАСПР-у
Реализаторидипл.деф. Мирјана Оцокољић, стручни радник Друштва за церебралну и дечију парализу Ивањица, студент мастер студија ФАСПЕР-а; дипл.деф. Злата Златић, стручни сарадник у ОШ "Милинко Кушић" Ивањица, студент мастер студија ФАСПЕР-а; дипл.деф. Ана Драгојевић, стручни сарадник у Предшколској установи "Чукарица", Београд
Општи циљевиУпознавање наставника и васпитача са невербалном комуникацијом у васпитно образовном процесу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са значајем невербалне комуникације за учење; Препознавање ученика који имају потребу за невербалном комуникацијом; Упознавање наставника са проблемима учениика са сметњама у развоју којима је потребна невербална комуникација који утичу на развој личности ученика и свих аспеката живота; Упознавање наставника са коришћењем техника невербалне комуникације за ефикасније учење; Упознавање наставника о значају невербалне коминикације за квалитетније и ефикасније учење.
Теме програмаНеверебална комуникација - историјски осврт; Невербална комуникација - класификација , сврха - класификације и видови невербалне комуникације; Функције невербалне комуникације; Проблеми деце и ученика који имају потребу за невербалном комуникацијом; Гестовна комуникација; Употреба показних и копирајућих гестова; Тумачење невербалних знакова код учитеља и ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу:90 000,00 Радни материјал: 3 000,00 Освежење и кетеринг -20 000,00 Предавачи:77 000,00
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања