logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

318 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна школа „Соња Маринковић”, Суботица, Јо Лајоша 78, Суботица
Особа за контактБранка Бешлић, bbranka@sksyu.net, 024 551 461, 063 852 99 32
АуториБранка Бешлић, психолог, педагошки саветник, ОШ „Соња Маринковић“ Суботица; Ксенија Лишчевић, професор педагогије, просветни саветник Школске управе Сомбор
РеализаториБранка Бешлић, психолог, педагошки саветник, ОШ „Соња Маринковић“ Суботица; Ксенија Лишчевић, професор педагогије, просветни саветник Школске управе Сомбор; Миланка Пејовић, педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Суботица
Општи циљевиОспособљавање просветних радника за стварање подстицајне средине за учење и развој деце са даровитошћу и/или сметњама у новој средини.
Специфични циљевиУнапређивање професионалних вештина просветних радника за израду транзициониох планова за ученике са даровитошћу и/или сметњама тј. за ученике којима је потребна додатна образовна подршка; Унапређивање професионалних вештина просветних радника за израду педагошког профила и ИОП-а; Подстицање партиципације свих релевантних актера процеса транзиције ученика са даровитошћу и/или сметњама.
Теме програмаПојам и облици транзиције; Механизми успешне транзиције; Транзициони планови; Ресурси и законска регулатива; Образовно-васпитне стратегије; Од педагошког профила до ИОП-а; Израда ИОП-а; Примена транзиционих планова и ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 800,00 динара по учеснику. У цену је урачунат писани материјал за рад, радни материјали и хонорари водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања