logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

316 Кругови пријатеља – подршка деци са тешкоћама у предшколским установама Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 3223909, 062 8016065
АуториВесна Златаровић, мастер психолог, стручњак за образовање ЦИП - Центра за интерактивну педагогију, Београд
РеализаториВесна Златаровић, мастер психолог, стручњак за образовање ЦИП - Центра за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, мастер психолог, стручњак за образовање ЦИП - Центра за интерактивну педагогију, Београд; Марија Белензада, мастер психолог, стручни сарадник ПУ "Раковица", Београд; Наташа Стаменковић, стручни сарадник - социјални радник, ПУ "Наше дете", Врање; Мерлин Трајковић, васпитач, ПУ "Наше дете", Врање; Марија Станојевић, педагог, системски породични психотерапеут; Весна Станковић, психолог, стручни сарадник ОШ "Јован Јовановић Змај", Врање; Биљана Јовановић, професор разредне наставе, ОШ "Јован Јовановић Змај", Врање; Данијела Ђорђевић, психолог, стручни сарадник, ОШ "Радоје Домановић", Врање; Наташа Дражић, педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Неда Андонов, психолог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Јелена Михајловић Андрић, професор разредне наставе, ОШ "14. октобар", Београд
Општи циљевиЈачање компетенција стручних сарадника и васпитача за пружање подршке деци која су под ризиком од искључивања и изолације због сметњи у развоју, инвалидитета или емоционалне кризе.
Специфични циљевиЈaчaњe кaпaцитeтa зaпoслeних за мoдeлoвaњe сoциjaлних oднoсa у вршњaчкoj групи и крeирaњe aтмoсфeрe прихвaтaњa и пoдршкe за дeтe сa тeшкoћaмa; Развијање капацитета вршњака да заједно са дететом са тешкоћама доносе одлуке и пружају му подршку која води све већој укључености у различите аспекте живота деце; Утицати на смaњивaњe прoблeмaтичнoг пoнaшaњa ако га дете има; Развијати код деце рaзумeвaње повезаности осећања и понашања код себе и других; Развијати код деце укључене у тим подршке способности емаптије, вештине решавања проблема, вештине слушања, способности изражавања осећања; Допринети социјално-емоционалном развоју детета са тешкоћама.
Теме програмаБазичне вредности приступа кругови пријатеља, планска изградња односа, полазишта кругова пријатеља; Лични кругови пријатеља; Стратегије оживљавања круга пријатеља, креирање круга пријатеља - како започети; Први састанак круга пријатеља; Презентовање колегама и родитељима.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 6 000,00 РСД. Обухвата: хонорар водитеља, менторска подршка за покретање радионица са децом (реализација радионице са целом групом и првог састанка Круга пријатеља), стручне консултације током реализације радионица; стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком и након ње: сценарија радионица са децом и родитељског састанка, пауерпоинт презентације, формулари за писање извештаја са реализованих радионица.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања