logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

315 Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
Ауторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево
Реализаторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево
Општи циљевиУнапређење и јачање капацитета наставника и педагога за инклузију; Проширивање знања о професионалним компетенцијама, сензибилизација наставника и педагога на потребе и могућности деце са потешкоћама у развоју.
Специфични циљевиУпознавање наставника и стручних сарадника-педагога са начинима јачања њихове професионалне улоге у тиму за инклузију; Обука наставника и педагога за самовредновање сопствене праксе; Развијање свести о неопходности континуираног професионалног развоја наставника и стручних сарадника-педагога у области инклузивног образовања; Оспсобљавање наставника и стручних сарадника за нове концепте у раду по инклузивном моделу у складу са новим Законом о основама система васпитања и образовања; Развој професионалних комптенеција, успостављање стандарда струке у погледу обављања послова, вођења документације.
Теме програмаПедагошка основа инклузивног образовања; Преглед владајућих ставова и схватања на подручју инклузивног образовања; Значај и улога наставника и педагога у тиму за инклузију у савременој школи; Педагошке и психолошке компетенције наставника и педагога за инклузивно образовање; Кораци наставника и педагога у идентификацији потреба и планирању подршке у образовању; Стандарди компетенција наставника за инклузивно образовање; Инклузивна култура и пракса Инклузивна школа – педагошке ситуације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања