logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

313 Како до бољих образовних постигнућа и веће социјалне укључености деце на породичном смештaју Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториЗорица Сорак, наставник српског језика, мастер образовне политике, педагошки саветник, ОШ“Станислав Сремчевић“, Крагујевац; Славиша Сорак, дипломирани социјални радник, директор Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац
РеализаториЗорица Сорак, наставник српског језика, мастер образовне политике, педагошки саветник, ОШ“Станислав Сремчевић“, Крагујевац; Славиша Сорак, дипломирани социјални радник, директор Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац; Мирјана Милчић, стручни сарадник-психолог, ОШ“Станислав Сремчевић“, Крагујевац
Општи циљевиСензибилисање наставника за разумевање потреба деце на породичном смештају што ће допринети бољим образовним постигнућима и већој социјалној укључености деце.
Специфични циљевиУпознати наставнике са карактеристикама деце без родитељског старања, облицима смештаја, са посебним освртом на породични смештај и улогу хранитељске породице; Оснажити наставнике да пружају додатну подршку деци на породичном смештају; Мотивисати наставнике да сарађују са хранитељима и родитељима на подизању образовних постигнућа деце на породичном смештају и њиховој већој укључености у ваннаставне активности.
Теме програмаДеца на породичном смештају; Додатана подршка деци на породичном смештају у основној и средњој школи; Сарадња и партиципација хранитеља у животу школе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања