logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

312 ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Бамби”, Кула, Јосипа Крамера 19, Кула
Особа за контактСнежана Булатовић, bsuncica@gmail.com, 025 729990, 069 3039390
АуториМарица Мецек, стручни сарадник - педагог, ПУ "Бамби" Кула; Данијела Петровски, стручни арадник - логопед, ПУ "Бамби" Кула; Јасмина Кукић, стручни сарадник - педагог, ПУ "наша радост" Суботица
РеализаториМарица Мецек, стручни сарадник - педагог, ПУ "Бамби" Кула; Данијела Петровски, стручни арадник - логопед, ПУ "Бамби" Кула; Јасмина Кукић, стручни сарадник - педагог, ПУ "Наша радост" Суботица
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција за реализацију инклузивног модела рада у предшколским установама, израду ИОП-а , његове инеграције у план рада васпитне групе.
Специфични циљевиУпознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у предшколским установама; Уочавање везе између кључних карактеристика инклузивног модела са Основама програма васпитно образовног рада; Освешћивање значаја тимског рада и стварања подстицајне и прихватајуће атмосфере у групи; Увиђање значаја задовољености стандарда квалитета остваривањем индикатора 2.3.8 ( ИОП је интегрисан у план рада групе); Грађење везе између елемената ИОП-а и њиховог документовања у Књизи рада васпитача; Уочавање елемената ИОП-а у којима се види повезаност са активностима групе; Упознавање са начинима праћења и документовања дечјег развоја и напредовања (месечно, тромесечно, годишње) и креирања дечјег портфолија.
Теме програмаЕлементи ИОП-а; Праћење дечјег развоја и напредовања и његово документовање
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена36 000,00 динара по групи или 1 200,00 учеснику + трошкови превоза
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања