logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

311 Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024 874733, 064 8062059
АуториМиланка Пејовић, стручни сарадик-педагог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Бранка Бешлић, стручни сарадик-психолог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Ксенија Лишчевић, проф.педагогије, просветни саветник у ШУ Сомбор
РеализаториМиланка Пејовић, стручни сарадик-педагог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Бранка Бешлић, стручни сарадик-психолог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Ксенија Лишчевић, проф.педагогије, просветни саветник у ШУ Сомбор
Општи циљевиОспособљавање запослених у образовању за примену знања о припреми, планирању, реализацији и вредновању инклузивног приступа и ИОП а у основној школи.
Специфични циљевиОспособљавање запослених у образовању за стварање подстицајне средине за учење и развој деце којој је потребна додатна образовна подршка; Унапређивање професионалних вештина и способности запослених у образовању за израду педагошког профила и ИОП-а и његову примену на часовима; Оспособљавање наставника за праћење и вредновање постигнућа ученика којима је потребна додатна образовна подршка.
Теме програмаКарактеристике инклузивног образовања; Индивидуализовани приступ; Индивидуални образовни план; Примена ИОП у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања