logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

310 Инклузија деце из спектра аутизма и вршњачка подршка Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, Бате Бркића 12., Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишеk-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 527858, 064 2470152
Ауторидр Отилиа Велишек Брашко, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; Јелене Мулић Сивулка, дипломирани психолог-теолог, стручни сарадник и саветник ОШ Свитац, Ср.Каменица и GP Medical, Нови Сад; Марија Свилар, дипл. дефектолог, лични пратилац, ОШ “Иван Гундулић”, Нови Сад
Реализаторидр Отилиа Велишек Брашко, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; Јелене Мулић Сивулка, дипломирани психолог-теолог, стручни сарадник и саветник ОШ Свитац, Ср.Каменица и GP Medical, Нови Сад; Марија Свилар, дипл. дефектолог, лични пратилац ОШ “Иван Гундулић”, Нови Сад
Општи циљевиПодизање нивоа компетенције особа које учествују у процесу васпитања и образовања деце аутистичног спектра стицањем теоријског знања, практичних вештина и методичких смерница.
Специфични циљевиОбразовати и информисати учеснике о основама аутистичног спектра, раној дијагностици и на који начин се може доћи до дијагностике; Представити учесницима каква су деца из спектра аутизма; Сензибилисати учеснике за инклузију деце са аутизмом, подстицати их да разумеју породице деце са аутизмом и да развију са њима партнерство у процесу инклузивног васпитања и образовања; Дефинисање улоге личног пратиоца у инклузији; Оснажити учеснике са специфичним методичким компетенцијама у раду са децом из спектра аутизма.
Теме програмаРана дијагностика и рана интервенција деце са аутизмом; Рана инклузија и инклузивно образовање; Вршњачка подршка у типичној васпитно-образовној установи; Асистент у настави и лични пратилац
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупни трошкови семинара износи 57 000,00 динара (у цену су укључени хонорари аутора и реализатора, порез, административни трошкови и потрошни материјала). 1 900,00 динара по учеснику, ако је група од 30 учесника. *Трошкови пута и освежења током семинара нису урачунати у цену, потребно је додатно финансирати и обезбедити.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања