logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

309 Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037 445-735, 064 83 555 96
АуториСнежана Ристић Костов, координатор програма, породични психотерапеут, стручни сарадник – психолог, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац; др сц. мед. Татјана Симовић, лекар специјалиста социјалне медицине, професор струковних студија на Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји; Јасмина Јовановић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац
РеализаториСнежана Ристић – Костов, координатор програма, породични психотерапеут, стручни сарадник - психолог, ОШ "Јован Јовановић Змај“, Крушевац; dr sc. мед. Татјана Симовић, лекар специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље, Крушевац; Јасмина Јовановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац; др Катарина Томић, дипл. дефектолог – олигофренолог, предавач на Високој школи струковних студија за васпитаче, Крушевац; Лидија Младеновска, дипл. дефектолог – логопед и олигофренолог, ШОСО „Веселин Николић“, Крушевац
Општи циљевиОбезбеђивање квалитетне укључености ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни процес; Развијање компетенција наставника за подршку развоју личности ученика.
Специфични циљевиУсвајање знања о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група; Разумевање потреба, потешкоћа и могућности ученика са сметњама у развоју; Стицање знања и вештина за израду ИОП-а; Развијање сарадње са родитељима и партнерима; Смањење стереотипа и предрасуда везаних за ученике са сметњама у развоју; Развијање толеранције на различитост; Упознавање са законском регулативом; Мултисистемски приступ инклузији.
Теме програмаКвалитетно образовање за све – сензибилисање наставника за концепт инклузивног образовања; ИО и законска регулатива; Стереотипи и предрасуде према деци са сметњама у развоју; Ученици са сметњама у развоју и остали актери у ОВ систему, очекивања и користи од инклузије; Карактеристике ученика са сметњама у развоју, Специфично искуство у раду са ученицима са сметњама у развоју; Живот и развој ученика са сметњама у развоју и њихових породица –здравствени, социјални и етички аспект; Родитељ – партнер у процесу инклузивног образовања; Закон о основама система образовања и васпитања и индивидуални образовни план
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМаксимално 3 000 динара нето. На терет наручиоца падају путни трошкови од Крушевца до места реализације семинара, смештај у месту реализације, као и припадајући порези по основу Уговора о ауторском хонорару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања