logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

308 Инклузивно образовање у пракси – студијска посета школи добре инклузивне праксе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна школа „Соња Маринковић”, Нови Сад, Пушкинова 28, Нови Сад
Особа за контактДрагица Миражић-Немет, dragica.mir@gmail.com, 021 63 64 787, 063 543 012
АуториСоња Париповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад
РеализаториСоња Париповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Петра Глигоријевић, професор разредне наставе, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Татјана Сурдучки, педагог, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Јована Ивановић, професор немачког језика, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ «Соња Маринковић» Нови Сад
Општи циљевиПовећање компетенција наставног особља за развој и унапређивање праксе усмерене на дете, примену модела инклузивног образовања и повећање квалитета укључености у наставу и вршњачку групу ученика којима је потребна додатна образовна подршка.
Специфични циљевиПутем хоризонталне размене искуства учесници ће унапредити вештине у следећим областима: Организација рада стручних тимова у установи; Прилагођавање приступа у планирању и реализацији наставног процеса; Индивидуализација и диференцијација у процесу поучавања применом интерактивних наставних метода и техника; Вештине управљања одељењем; Обезбеђивање вршњачке подршке ученицима којима је она потребна; Израда и примена индивидуалног образовног плана (ИОП); Писање акционог плана за унапређивање рада установе.
Теме програмаКреирање инклузивне политике, културе и праксе у установи; Уочавање и праћење индивидуализованог приступа и праксе усмерене на дете директним; Анализа посећених часова; Пружање подршке у решавању конкретних ситуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 дин. по учеснику У цену је урачунато: накнада реализаторима, припадајући порези, радни материјал и материјал за учеснике, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања