logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

307 Индивидуални образовни планови - како их правити и примењивати у пракси Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за квалитетно образовање, Београд, Владимира Роловића 123/6, Београд
Особа за контактЈелена Чоко, jelena.coko@gmail.com, +381 11 2513989, +381 63 395676
АуториДушанка Гачић Брадић, психолог - стручни сарадник, ОШ "Љуба Ненадовић", Београд; Љиљана Дошен, психолог, независни консултант, Нови Сад
РеализаториДушанка Гачић Брадић, психолог - стручни сарадник, ОШ "Љуба Ненадовић", Београд; Љиљана Дошен, психолог, независни консултант, Нови Сад; Мирјана Лазор, педагог - стручни сарадник ШОСО "Милан Петровић", Нови Сад; Јелена Чоко, директор/програм менаџер, Центар за квалитетно образовање
Општи циљевиУнапређење квалитета образовно-васпитног процеса кроз подизање капацитета наставника да пруже подршку ученицима како би они били у стању да остваре своје потенцијале у складу са могућностима.
Специфични циљевиПодршка инклузивном развоју вртића/школе (основне и средње); Боље разумевање и већа осетљивост наставног кадра за потребе и права деце којој је потребна помоћ и подршка у учењу; Oспособљавање наставног кадра за израду ИОП-a и њихову примену у свакодневном васпитно-образовном раду; Подизање капацитета наставника да активности на часу планирају и реализују полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика и потреба, а имајући у виду постављене циљеве, исходе и и карактеристике контекста у којем се одвија учење.
Теме програмаИнклузија и инклузивно образовање (ИО); Индивидуални образовни план; Израда педагошких профила у оквиру ИОП-а; Израда плана активности у оквиру ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику, за групу од 25 –30 учесника, износи 2 000,00 бруто. Ова цена укључује хонорар за 2 водитеља обуке, издавање уверења, умножавање материјала за сваког полазника, неопходан потрошни материјал за извођење обуке. У цену нису урачунати трошкови, евенталног, закупа простора у коме ће се семинар одржавати, као ни трошкови превоза и смештаја водитеља јер зависе од локацијe на којој се обука одржава и цене смештаја.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања