logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

306 Индивидуални образовни план – корак у пракси Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Београд, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011 782 33 72, 060 560 9 560
Ауторипроф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; мр сци. Снежана Нишевић, дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Реализаторипроф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; мр сци. Снежана Нишевић, дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог олигофренолог, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Општи циљевиРазвијање вештина наставног особља за израду, примену и праћење ИОП-а
Специфични циљевиРазвијање вештина наставног особља за: Детекцију посебних потреба ученика у образовању; Дефинисање циљева, стандарда и стратегија у примени ИОП-а; Праћење и вредновање ИОП-а.
Теме програмаИндивидуални образовни план - опште одреднице; Креирање, праћење и вредновање ИОПа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања