logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

305 Идентификација и рад са даровитом децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 8579262
Ауторимагистар Бранка Граховац, стручни сарадник-психолог, Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
Реализаторимагистар Бранка Граховац, стручни сарадник-психолог, Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Мирела Марковић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Змај Јова Јовановић“ Београд
Општи циљевиОјачати способност просветних радника за препознавање особина даровите деце и у складу са њима реализација ИОПа, чиме ће се унапредити рад са овом популацијим ученика.
Специфични циљевиИдентификација различитих облика даровитости; Сагледавање потребе раног дијагностиковања даровитости; Разбијање предрасуда о даровитој деци; Уочавање предности и недостатака васпитно образовног система као чиниоца развоја даровитости; Разликовање различитих облика понашања као начина испољавања даровитости; Препознавање активности којима се стимулишу различити облици даровитости; Стимулисање међуповезаности различитих врста интелеигенција; Унапређење сарадње са родитељима даровитог детете; Израда плана акције за рад са даровитом децом; Боље размевање себе и људи у околини.
Теме програмаПојам даровитог детета; Развој даровитости - ВО систем као фактор развоја даровитости; Инвентар вишеструке интелигенције (ВИ); Логичка и лингвистичка интелигенција; Музичка и просторна интелигенција; Телесно кинестетичка и природњачка интелигенција; Социјална и лична интелигенција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2 600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3 400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4 400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања