logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

304 Дете са епилепсијом у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаХоризонти културе и образовања, Зајечар, С. Марковића 36/25, Зајечар
Особа за контактЕмил Влајић, vemil@mts.rs, 019 423 125, 063 70 84 256
Ауторидр Емил Влајић, лекар, неуропсихијатар, субспецијалиста из клиничке неурофизиологије са епилептиологијом, начелник неуролошке службе Здравственог центра Зајечар у Зајечару; Мирсада Топаловић, психолог, просветни саветник, Школска управа Зајечар
Реализаторидр Емил Влајић, лекар, неуропсихијатар, субспецијалиста из клиничке неурофизиологије са епилептиологијом, начелник неуролошке службе Здравственог центра Зајечар у Зајечару; Мирсада Топаловић, психолог, просветни саветник, Школска управа Зајечар
Општи циљевиПовећање компетененција наставника у разумевању специфичних потреба деце са епилепсијом и подршке у целокупном психосоцијалном развоју ове деце, као и непосредне помоћи код епилептичког напада.
Специфични циљевиДа би се деци са епилепсијом обезбедила адекватна подршка и прихватање током њиховог школвања, потребно је да њихови учитељи - наставници: Стекну одговарајућа знања из области епилептологије; Знају да реагују у специфичним околностима код епилептичног напада; Да деци са епилепсијом пружају специфичну подршку у учењу и раду; Омогуће адекватaн психосоцијални развој ове деце; Олакшају изградњу исправног става вршњака према деци са епилепсијом.
Теме програмаБазична знања о епилепсији; Типови епилептичких напада и њихове карактеристике; Прва помоћ код епилептичног напада и основни принципи лечења епилепсије; Психосоцијални аспекти детета са епилепсијом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање4 недеље (24 сата, 8 сати непосредног рада са учесницима) 24 бода
ЕлектронскиДа
ЦенаЗакуп простора на веб серверу, добијање домена, 200.00 Хонорар администратору, техничком лицу за поставњање садржаја на сајт. 300.00 Хонорар ауторима и водитељима 900.00 Израда и дистрибуција сертификата 200.00 Укупно 1 600.00 по учеснику.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања