logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

303 Даровито дете у школи и шта са њим Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
Ауторимр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Реализаторимр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Општи циљевиОбогаћивање знања наставника о феномену даровитости, сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и стицање знања о облицима и методама рада са даровитим ученицима
Специфични циљевиСтицање знања о природи и развоју даровитости, о специфичностима породичног и емоционалног статуса даровитих ученика; Унапређење вештина значајних за напредовање даровитих ученика; Стицање знања о методама и облицима рада са даровитим ученицима.
Теме програмаЗаконска решења и школовање даровитих; Митови о даровитости; Традиционалне спрам савремених концепција даровитости; Преглед новијих истраживања даровитости значајних за школску праксу; Имплицитне теорије о даровитости; Развој даровитости; Димензије различитости: типови и нивои даровитости; Породични и емоционални статус даровитог ученика; Даровитост и породица; Емоционални живот даровитог детета; Особине даровитих ученика које олакшавају и отежавају рад наставника; Идентификација даровитих ученика; Облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима; Подбацивање даровитих – парадокс и чињеница
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења. Установа у којој се одржава семинар у обавези је да обезбеди преноћиште за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања