logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

302 Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДУ „Дечија радост”, Ириг, Змај Јовина 59, Ириг
Особа за контактOлгица Стојић, obdanistevrdnik@open.telekom.rs, 022 461322, 069 4613226
Ауторидр Ивана Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад; мр Оливера Исаковић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада; мр Весна Шилић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада
Реализаторидр Ивана Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад; Катарина Мајкић, педагог, Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад; Јелена Бранковић, психолог, породични психотерапеут, Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад; мр Оливера Исаковић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада; мр Весна Шилић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада; Милана Рајић, мср психолог, стручни сарадник, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Неда Аврамов Ђилас, мср психолог, стручни сарадник, ПУ "Бошко Буха", Инђија; Наташа Лукић, мср психолог, стручни сарадник, ПУ "Детињство", Жабаљ; Олгица Стојић, мср психолог, стручни сарадник, ДУ "Дечја радост", Ириг; др Владимир Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција у предшколским установама за остваривање сарадње и подршку са породицама у ризику; Развијање модела тимског рада у предшколској установи за подршку породицама у ризику и васпитачима који са њима раде.
Специфични циљевиУпознавање са применом теорије афективне везаности у раду са децом из вулнерабилних породица и породицама у ризику; Упознавање са специфичностима развоја детета у породицама у ризику и изворима и ефектима вулнерабилности родитељске бриге у овим породицама; Упознавање са моделима тимског рада усмереног на подршку капацитетима за бригу о детету у породицама у ризику кроз планирање и реализацију сарадње са родитељима и јачање квалитета односа васпитач-дете; Развој капацитета за модел тимског рада за подршку васпитачима у раду са породицама у ризику и креирању компензаторног искуства бриге за дете.
Теме програмаРано искуство и импликације за развој - искуствена вежба и дискусија; Карактеристике и ефекти раног искуства; Протективно рано искуство; Ризично рано искуство; Галерија раних искустава; Компензаторна искуства бриге за дете у вртићу- изазови за сензитивност васпитача; Темељи комензаторног искуства; Генералне смернице за приступ у васпитнообразовном раду са децом из ризичних група; Модел рада установе усмерен ка креирању компензаторног искуства
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена (нето) за групу од 20 учесника је 80 000,00 динара (или 4 000,00 по учеснику без обзира на величину групе), а у цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал и приручник са теоријским основама, анализом примера и смерницама за практични рад учесника. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања