logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

301 Аутизам и говорно-језички поремећаји Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
АуториИгор Бузгановић, дипломирани дефектолог логопед, Центар за едукацију Бузгановић у Београду и Новом Саду; Миодраг Николић, дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог, Школа за основно и средње образовање ,,11.октобар“ Лесковац
РеализаториИгор Бузгановић, дипломирани дефектолог логопед, Центар за едукацију Бузгановић у Београду и Новом Саду; Миодраг Николић, дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог, Школа за основно и средње образовање ,,11.октобар“ Лесковац; Снежана Китановић, дипломирани логопед
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за рад са децом са сметњама у развоју, стицање знања о поремећајима слуха, говора и језика и облицима третмана; Упознавање са карактеристикама деце аутистичног спектра и одабир најадекватнијег приступа и третмана у раду.
Специфични циљевиУпознавање полазника са карактеристикама говорно-језичког развоја, класификација поремећаја у развоју говора, јасна упутства за препознавање одступања од нормалног говорно-језичког развоја и пружањe адекватне подршке; Опис комуникативних, социјално-интерактивних и карактеристика понашања особа са аутистичним поремећајем, упутства за препознавање аутизма, самом односу према деци и особама са аутизмом, начинима рада и третмана аутизма.
Теме програмаУпознавање са говорно-језичким развојем детета и препознавање одступања од правилног развоја говора и језика; Начини рада и приступа деци са говорно-језичким поремећајима; Карактеристике особа са аутистичним спектром; Смернице за рад са децом аутистичног спектра
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 600 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања