logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

300 Угледни час- прилика за све Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториБиљана Тодоровић, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ „ Бранко Радићевић“ Лугавчина; Слађана Доброта, професор разредне наставе ОШ „ Иво Лола Рибар“ Скобаљ
РеализаториБиљана Тодоровић, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ „ Бранко Радићевић“ Лугавчина; Слађана Доброта, професор разредне наставе ОШ „ Иво Лола Рибар“ Скобаљ
Општи циљевиУнапредити личну и унутрашњу мотивацију наставника на угледним часовима у раду са децом са сметњама у развоју као и са надареном децом.
Специфични циљевиОснаживање наставника за рад са ученицима са сметњама у развоју као и са надареном децом; Охрабривање наставника за креирање угледних часова; Развијање позитивног става и емпатије код деце.
Теме програмаУсавршавање наставника унутар установе - Хоризонтално усавршавање наставника; Угледни час- Појам угледни час; Припрема и реализација угледног часа- Израда скице сценарија за угледни час;Толеранција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу је 40 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал, коктел освежење (сендвич, сок, кафа...).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања