logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

30 Демократске вредности у пракси образовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаГимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, Његошева 22, Нови Сад
Особа за контактТатјана Вукадиновић, tatjana_vukadinovic@yahoo.com, 021 4721932, 063 1661302
Ауторидр Драгана Малешевић, професор на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Кикинда
Реализаторидр Драгана Малешевић, професор на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; Татјана Вукадиновић, директор Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду 4. Татјана Момчиловић, психолог у Средњој медицинској школи „7. април“ у Новом Саду 5. Катарина Глувић, професор социологије у Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду 6. Милан Станић, професор социологије у Средњој медицинској школи „7. април“ у Новом Саду 7. Љиљана Јарић, психолог у Средњој машинској школи у Новом Саду
Општи циљевиРасветљавање тема у вези са стварањем толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштиту ученика од насиља, као и практична разрада тема, односно израда акционих планова унапређивања праксе у школама.
Специфични циљевиУпознати учеснике обуке са демократским вредностима у савременој школи; Препознавати оствареност демократских вредности у различитим друштвеним групама (држава, место становања, школа, одељење и појединац); Упознати учеснике обуке са улогама школе и њиховим улогама у образовању за демократију; Упознати савремене погледе на теме: Недискриминативна и безбедна средина за све; Мултикултуралност; Социјална интеракција и толеранција; Сарадња образовно-васпитне установе и локалне заједнице по питању безбедности ученика; Размена искустава школа на националном или међународном нивоу о превенцији и заштити ученика од насиља; Израда акционих планова унапређивања на основу изабране теме.
Теме програмаДемократија; Демократске вредности у различитим друштвеним групама; Улоге школе у образовању за демократију; Приказ одабраних тема; Избор одабране теме; Теоријски приступ теми унутар групе; Презентација група; Примена одабране теме у образовно-васпитној пракси кроз акционо истраживање; Презентација акционих планова; Сумирање теоријских сазнања и њихове примене кроз акционе планове
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара за надокнаду ауторима и реализаторима обуке, путни трошкови, радни материјал и израда сертификата.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања