logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

3 Школске библиотеке у 21. веку Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториЗорица Сорак, наставник српског језика, мастер образовне политике, педагошки саветник, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац
РеализаториЗорица Сорак, наставник српског језика, мастер образовне политике, педагошки саветник, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац; Татјана Матијаш, дипломирани педагог, Саобраћајно-техничка школа Земун; Миљана Милојевић, мастер образовне политике,OШ „Мома Станојловић“ Крагујевац
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција школских библиотекара и наставника за унапређивање наставе коришћењем школске библиотеке
Специфични циљевиОснажити школске библиотекаре и наставнике да препознају обележја библиотеке 21. века и њен значај у процесу учења, да се упознају са стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности у школским библиотекама, да планирају и реализују активности у свим областима рада школског библиотекара, да препознају могућности сарадње библиотекара и наставника у индивидуализованом приступу ученицима.
Теме програмаБиблиотека 21. века; Библиотечко-информациона грађа и извори, библиотечко-информациона делатност, библиотечко-информациони систем Србије, услови за обављање библиотечке делатности, матичне функције, надзор над радом школске библиотеке и стручним радом библиотекара, заштита, чување и обрада библиотелко-информационе грађе и извора, ревизија и отпис, набавка асистивне грађе, програми за библиотечко пословање; Реализатор мотивише учеснике за рад на теми, презентује знања и искуства, води панелну дискусију, демонстрира конкретне активности, резимира; Области рада школског библиотекара; Сарадња, комуникација, инклузија, подршка школског библиотекара ученику, ИОП, набавка асистивних технологија и наставних средстава – Примери добре праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања