logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

299 Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПомоћ породици, Земун, Угриновачки пут 63, Земун, Београд
Особа за контактСтеван Несторов, stevanestorov@gmail.com, 011 3170743, 063 266879
Ауторипроф.др Светомир Бојанин, дечји психијатар, председник Стручног савета организације Помоћ породици; мр Стеван Несторов, дефектолог у ОШ «Радивој Поповић», Земун; потпредседник организације Помоћ породици, Београд; мр Виолета Несторов, дефектолог- логопед у ПУ «Савски венац», Београд; координатор програма организације Помоћ породици, Београд; прим. др сци. мед. Љиљана Абрамовић Савић, педијатар у Меди- груп, саветник у породичном и здравственом саветовалишту и председник организације Помоћ породици, Београд; Верица Јечменић, васпитач у ПУ "Савски венац"; породични едукатор
Реализаторипроф.др Светомир Бојанин, дечји психијатар, председник Стручног савета организације Помоћ породици; мр Стеван Несторов, дефектолог у ОШ «Радивој Поповић», Земун; потпредседник организације Помоћ породици, Београд; мр Виолета Несторов, дефектолог- логопед у ПУ «Савски венац», Београд; координатор програма организације Помоћ породици, Београд; прим. др сци. мед. Љиљана Абрамовић Савић, педијатар у Меди- груп, саветник у породичном и здравственом саветовалишту и председник организације Помоћ породици, Београд; Верица Јечменић, васпитач у ПУ "Савски венац"; породични едукатор
Општи циљевиОбучити учеснике да препознају тешкоће у учењу и понашању које су последица дисхармоничног развоја на предшколском и школском узрасту као и да предупреде последице које се одражавају на успех.
Специфични циљевиПрограм омогућава да учесници разумеју ток сазнајног и моторичког развоја деце са циљем препознавања и отклањања тешкоћа са којима се суочавају деца са дисхармоничним развојем и сметњама у развоју; Циљ програма је да учесници науче да разликују дисхармонични развој од различитих сметњи у развоју код деце, да науче да пруже подршку кроз примену визуелних симбола и музичких активности у раду са обе групе деце, да овладају вештинама подстицања развоја деце, да учесници науче да препознају потребе сваког детета, да овладају вештинама неконфликтног васпитања и да унапреде сарадњу са родитељима и колегама.
Теме програмаПредуслови хармоничног развоја и успеха у учењу; Развој покрета, осећања и интелигенције и могућности подстицања развоја детета; Облици ране подршке детету; Неконфликтно васпитање у породици, вртићу и школи; Подстицање развоја деце кроз музичке активности; Дете, говорно- језички развој и комуникација; Деца са сензорним сметњама и поремечајима из спектра аутизма; Брига образовно - васпитне установе за децу и сарадња са породицом; Дисхармоничан развој; Дете са тешкоћама у учењу и понашању у вртићу и школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 3 000 динара. За групу од 30 учесника 90 000 динара У цену је урачуната надокнада предавачима, штампани материјали и путни трошкови.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања