logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

298 Социјалне вештине, модификација понашања и структурално учење код деце и особа са аутистичним спектром Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Антон Скала”, Београд, Петра Чаjковског 2а, Београд
Особа за контактНаташа Селић, natalisel1@gmail.com, 011 2650 589, 060 5757512
АуториНаташа Селић, дипл.дефектолог, директор ОШ „Антон Скала“, координатор програма; Снежана Бабовић Димитријевић, дипл. дефектолог, спец. опште дефектологије,логопед у ОШ „Антон Скала“; Сандра Скенџић, дипл. дефектолог, наставник разредне наставе у ОШ „Антон Скала“; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, наставник разредне наставе у ОШ „Антон Скала“
РеализаториНаташа Селић, дипл.дефектолог, директор ОШ „Антон Скала“, координатор програма; Снежана Бабовић Димитријевић, дипл. дефектолог, спец. опште дефектологије,логопед у ОШ „Антон Скала“; Сандра Скенџић, дипл. дефектолог, наставник разредне наставе у ОШ „Антон Скала“; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, наставник разредне наставе у ОШ „Антон Скала“
Општи циљевиEдукaција полазника о стратегијама за учење социјалних вештина и адекватног понашања детета; Упознавање са начинима и могућностима за индивидуалан приступ детету уз одговарајућу подршку и другачији приступ наставном процесу.
Специфични циљевиЕдукација полазника да код деце развију опште и специфичне вештине-побољшањa властитог учења, решавање проблема, развијање вештине мишљења, вештина комуникације и вештине бриге о себи и самопомоћи; Упознавање са специфичностима особа са аутизмом које доводе до непорихватљивих облика понашања; Едукација за примену стратегија за децу са аутизмом, да се помоћу адекватних социјалних вештина оснажи њихово самостално деловање у различитим окружењима; Едукација полазника да усвоје стратегије за развијање разумевања основних правила која прате одређену ситуацију (смањили зависност од непримерених облика понашања).
Теме програмаОснове структуралног учења; Физичка структура и материјали; Распореди; Радни системи; Визуелна структура и израда материјала за рад; Специфичности и карактеристике комуникације и социјалне интеракције код особа са аутистичним спектром; Пет корака до циља, избор стратегија за интервенције, социјалне приче и њихова примена; Препознавање проблематичнога понашања, развијање стратегија промене понашања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 500 динара + ПДВ, што укључује хонорар водитељима и координатору, ручак и освежење и материјал који ће сваки учесник добити (сва предавања у електронској форми, скале).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања