logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

297 Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториСалим Горанац, директор школе, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун
РеализаториСалим Горанац, директор школе, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун; Ивица Радовановић, редовни професор, Учитељски факултет у Београду; Бобан Стојанов, дипломирани инжењер воћарства и виноградарства и инструктор/предавач развоја интелектуалних вештина, НЛП Сфера
Општи циљевиДа се за уложеним временом у учењу постигне максималан успех и тако продужи слободно време; Основни циљ наставника у образовању је да трага за ефикасним стратегијама учења, као и да ученике подстичу да уче самостално, смислено и ефикасно.
Специфични циљевиМодели инклузивне наставе-израда ИОП-а; Формирање сопственог стила учења; Јачање самопоуздања и мотивације; Побољшљње брзине читања, разумевања и памћења прочитаног; Усвајање меморијских принципа, циклуса и техника памћења; Израда мапа учења; Ослобађање креативног потенцијала развијањем технике индивидуалног брејстроминга; Примена стеченог знања у вођењу бележака, писању радова, решавању проблема, тимском раду,доношењу одлука, остварењу циљева, организацији учења на свим нивоима.
Теме програмаНове димензије наставе у школи- инклузија; Стилови,учења: аудитивни, визуелни, хабптички; Мапе учења; Брзо читањe; Памћење и концентрација
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 200 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања