logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

296 Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и/или дискалкулијом Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Народне Омладине 16, Зрењанин
Особа за контактЈелена Панић, panicjelena@yahoo.com, 023 589020, 064 2554417
АуториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор Основне и средње школе "9.мај", Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог - логопед; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике
РеализаториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор Основне и средње школе "9.мај", Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог - логопед; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике
Општи циљевиПроширивање знања о елементима и карактеристикама дислексије, дисграфије и дискалкулије, јачајући умећа полазника о могућностима приступа и подршке деци путем нових метода и техника, оснажујући их за практичну примену у раду.
Специфични циљевиУпознавање са новим трендовима у раду са децом са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом; Овладавање новим методама рада (Дејвисова метода, Кинестетичко глобална метода, ВАКТ метода(визуелно- аудитивно- кинестетичко- тактилна метода), Верботонална метода, реедукација психомоторике) са децом са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом ослањајући се на индивидуализован приступ; Овладавање начинима практичне примене комбинованих метода у раду са децом са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом.
Теме програмаТеоријске основе дислексије и методе рада са децом са дислексијом; Теоријска основе дисграфије и методе рада са децом са дисграфијом; Теоријске основе дискалкулије и методе рада са децом са дискалкулијом; Основе музикотерапије и примена у раду са децом са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом; Примена метода и прилагођавање дидактичких материјала у изради ИОП-а деце са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена котизације по учеснику износи нето 3 000,00 динара. У цену котизације су укључени радни материјали, материјал у штампаној и електронској форми, и сертификати. Установа, организатор семинара сноси трошкове смештаја и превоза едукатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања