logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

295 Практични приступи деци са аутизмом и адхдом Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Народне Омладине 16, Зрењанин
Особа за контактЈелена Панић, panicjelena@yahoo.com, 023 589020, 064 2554417
АуториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор ОСШ "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог-логопед, ОСШ "9.мај"; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике ОСШ"9.мај"
РеализаториСнежана Олушки, дипломирани дефектолог-олигофренолог, директор ОСШ "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дипломирани дефектолог-логопед, ОСШ "9.мај"; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, реедукатор психомоторике ОСШ"9.мај"
Општи циљевиПроширивање научно заснованих елемената и карактеристика аутизма и АДХДа по развојним стадијумима, јачајући умећа полазника о методама рада и њиховој практичној примени, оснажујући их за примену истих уз употребу индивидуализације.
Специфични циљевиУпознавање са новим трендовима у раду са децом са аутизмом и АДХДом; Овладавање новим методама односно техникама рада са децом са аутизмом и АДХДом; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са аутизмом и АДХДом ослањајући се на индивидуализован приступ; Овладавање начинима практичне примене комбинованих метода у раду са децом са аутизмом и АДХДом.
Теме програмаТеоријске основе и примена елемената АБА метода; Модели практичне примене ТЕАCCH методе; Мултидисциплинарност и практична примена у раду са децом са аутизмом и АДХД-ом; Примена метода у изради ИОП-а
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи нето 3 000 динара. У цену котизације урачунат је штампани и електонски материјал, сертификати. Трошкове смештаја и превоза сноси наручилац обуке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања