logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

293 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториЈасмина Ђелић, дипломирани педагог, руководилац Центра за вредновање и истраживања у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања; Данијела Вуковић, магистар педагошких наука, пензионер; Даринка Радивојевић, специјалиста медицинске психологије, пензионер
РеализаториЈасмина Ђелић, дипломирани педагог, руководилац Центра за вредновање и истраживања у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања; Данијела Вуковић, магистар педагошких наука, пензионер; Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, директор ОШ „Мирослав Антић“, Београд; Јелена Најдановић Томић, спец. педагогије, стручњак за образовање, Дечија фондација Песталоци
Општи циљевиРазвој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама/одељењима.
Специфични циљевиПрипрема запослених у установама за примену националне регулативе о образовању деце/ученика са сметњама у развоју; Унапређивање знања и вештина наставника/васпитача за индивидуализован приступ у раду са ученицима/децом; Развој знања и вештина за дидактичко-методичко обликовање наставе/активности у којима су уважене индивидуалне потребе ученика/деце; Развој знања и вештина за планирање и примену ИОП-а; Развој компетенција запослених за унапређивање инклузивне културе, политике и праксе образовно-васпитних установа; Унапређивање процеса самовредновања инклузивности на нивоу установа; Упознавање са асистивним технологијама у функцији развоја деце/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Теме програмаИнклузивни принципи и циљеви – полазне основе у планирању додатне образовне подршке; Правилници који су основа за рад у пружању додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју; Инструменти за додатну образовну подршку и улога школских тимова; Конкретизација активности у ИОП-у; Имплементација ИОП-а на часу/активности у групи - припрема и начин прилагођавања часа/активности у групи у вртићу; Самовредновање и вредновање ИОП-а у функцији развоја установе – примена ИОП-а у реалним школским условима; Идентификовање додатних ресурса и извора додатне подршке у образовању деце и ученика са сметњама у развоју у установи и на локалном нивоу; Асистивне технологије и улога интерресорне комисије у њиховом обезбеђивању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара нето по учеснику (хонорар водитеља, укупни трошкови организације, материјал за рад и ЦД са материјалима, додатни штампани материјал о темама које се обрађују на семинару, сертификати)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања