logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

290 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториРанко Рајовић, лекар, предавач, Агенција за едукацију НТЦ ХД; Урош Петровић, књижевник - самостални уметник, Удружење књижевника Србије
РеализаториРанко Рајовић, лекар, предавач, Агенција за едукацију НТЦ ХД; Урош Петровић, књижевник - самостални уметник, Удружење књижевника Србије; Татјана Чолић, професор разредне наставе, ОШ "Вук Караџић", Шабац; Милена Драгојевић, професор разредне наставе, ОШ "Вук Караџић", Шабац; Мирјана Глишић, професор разредне наставе, ОШ "Др Драгиша Мишовић", Чачак; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог; Јелена Давидовић Ракић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Општи циљевиПрипрема учесника за унапређивање промене стимулативних метода учења и оснаживање компетенција ученика за ефикасно учење помоћу иновативних и стимулативних метода учења.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за рад са децом кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду; Педагошко осмишљавање концепта примене у васпитно-образовном процесу; Стимулација и стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру; Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из других области; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на свако дете; Јачање дидактичко-методичке компетентности наставника за индивидуализацију, диференцијацију наставног рада, ангажовање мисоаних способности ученика (анализа, синтеза, компарација и др.).
Теме програмаНеурофизиологија учења; Технике меморије; Функционално размишљање; Технике учења – теорија; Вежбе координације и концентрације
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 6 000 динара и укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања