logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

29 Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаМрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 060/55-988-00
АуториСања З.Живковић, дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине Ниш; мр Лидија Крстић Стојичић, саветник за професионални развој, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
РеализаториСања З.Живковић, дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине Ниш; мр Лидија Крстић Стојичић, саветник за професионални развој, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Општи циљевиУнапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама и обучавање наставника за рад на превенцији вршњачког насиља уз истицање њеног значаја.
Специфични циљевиИнформисање наставника о облицима и карактеристикама насиља, насилника и жртве, факторима ризика и распрострањености вршњачког насиља; Оспособљавање наставника за препознавање насиља и указивање на пожељне облике реаговања.
Теме програмаКарактеристике насиља, препознавање, груписање и дефиниција вршњачког насиља; Облици насилног понашања и зашто су нека деца насилна; Ризични фактори у настанку насилног понашања код деце; Учесници у вршњачком насиљу; Последице и распрострањеност вршњачког насиља; Препознавање и превенција вршњачког насиља; Шта наставници могу да ураде у конкретним ситуацијама
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања