logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

289 НТЦ и рана музичка стимулација Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичке уметности Music Art Project, Београд, Kumanovska 13, Beograd
Особа за контактMarijana Milošević Simić, marijana.milosevic.simic@gmail.com, 011 2883639, 063 7775875
АуториРанко Рајовић лекар, сарадник УНИЦЕФ-а за образовање; Маријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог
РеализаториРанко Рајовић лекар, сарадник УНИЦЕФ-а за образовање; Маријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача и наставника за разумевање значаја ране музичке стимулације и подстицања музичког развоја деце; Оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења у музичкој настави.
Специфични циљевиУпознавање васпитача и наставника са истраживањима о вези значаја ране музичке стимулације деце и развоја интелигенције; Значај развоја фине и крупне моторике кроз игру, покрет и плес; Повезивање НТЦ система учења са неформалним учењем кроз музичке игре; Савладавање специфичних начина музичког описмењавања кроз НТЦ систем; Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из света музике; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву деци различитих узраста и способности; Брзо и трајно усвајање апстрактних појмова користећи музику као алат; Коришћење асоцијативног учења и развој функционалног мишљења уз помоћ музике.
Теме програмаРана музичка стимулација; Развој фине моторике уз музику – од пинцетног хватања до графомоторике; Развој крупне моторике уз развој ритма; Активно слушање химни и песама народа света; Музичко описмењавање кроз НТЦ систем учења; Асоцијативно учење; Покрет, плес, фолклор; Рана стимулација и њен значај за правилан развој детета; Неурофизиологија учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 500,00 РСД и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања