logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

287 Инклузија по мери детета Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, Господар Јованова 35, Београд
Особа за контактМарина Вујовић, M.vujovic@iefpg.org.rs, 011 3208538, 064 1419624
Ауторидр сци. Мирјана Совиљ, директор Института за експерименталну фонетику и патологију говора “Ђорђе Костић“; др сци. Славица Максимовић, научни сарадника Института за експерименталну фонетику и патологију говора“Ђорђе Костић“; др сци. Силвана Пунишић, научни сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора
Реализаторидр сци. Мирјана Совиљ, директор Института за експерименталну фонетику и патологију говора “Ђорђе Костић“; др сци. Славица Максимовић, научни сарадника Института за експерименталну фонетику и патологију говора“Ђорђе Костић“; др сци. Силвана Пунишић, научни сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора; др сци. Љињана Јеличић, научни сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора Др сци Миодраг Стокић, истраживач сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора Мастер Марина Вујовић, истраживач сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора
Општи циљевиСтицање и унапређење знања о врстама и препознавању поремећаја који могу угрозити дечији развој и учење и моделирање наставе за децу у инклузији.
Специфични циљевиСтицање и унапређење знања о врстама, узроцима, препознавању и клиничкој слици поремећаја и структуирање оптималних васпитно-образовних модела за децу у инклузији; Усвајање општих комуникацијских модела намењених деци у инклузији; Усвајање специфичних комуникацијских модела за децу у инклузији; Израда комуникацијског модела према педагошком профилу детета у инклузији.
Теме програмаПоремећаји пажње и концентрације; Поремећаји читања и писања (развојна дислексија и/или развојна дисграфија); Поремећаји говора и језика; Сметње у развоју; Емоционални поремећаји и поремећаји понашања; Социјална, културна и материјална депривација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника'30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 дин надокнада предвачима, радни материјал, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања