logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

286 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Група МОСТ, Земун, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, +381 64 555 0229, +381 62 756 572
АуториСњежана Мршe, психолошкиња, програмска директорка удружења МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолошкиња, координаторка стручног усавршавања удружења МОСТ, Београд
РеализаториМилена Јеротијевић, психолошкиња, координаторка стручног усавршавања удружења МОСТ, Београд; Сњежана Мршe, психолошкиња, програмска директорка удружења МОСТ, Београд; Љиљана Симић, стручна сарадница-психолошкиња, ОШ „Милан Муњас“, Уб; Сања Милорадовић, психолошкиња, Београд; Соња Париповић, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Милена Маринковић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић“, Бујановац; Милена Васић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави; Радмила Гошовић, професор филизофије, извршна директорка удружења МОСТ, Београд; Љиљана Стојановић, професор математике, средња техничка школа, Зајечар; Душанка Ћировић, стручна сарадница, школски психолог-педагог, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Татјана Павловић, стручна сарадница- психолошкиња, Предшколска установа "Ђурђевдан", Крагујевац; Љиљана Радовановић Тошић, психолошкиња, ОШ „Радоје Домановић“, Ниш; Владица Тошић, професор разредне наставе ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот; Зорица Димитријевић, стручна сарадница-социјална радница, ОШ „Стари град“, Ужице; Весна Шапоњић, психолог, директорка ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево; Борислава Максимовић, психолог, Београд; Весна Богосављевић, стручна сарадница ОШ „Слободан Секулић“, Ужице; Мелита Величковић, професор разредне наставе-мастер учитељ, ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Зајечар; Вера Муждека, професор хемије, Крагујевац; Стаменка Судар, стручна сарадница-психолошкиња, средња еконоска школа, Сомбор; др Гордана Ђигић, доцент Филозофског факултета у Нишу; Наташа Милојевић, психолошкиња, Иницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево; Драгица Миражић Немет, психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ "Соња Маринковић", Нови Сад; Валентина Завишић, дефектолог, програмска координаторка Иницијатива за инклузију ВеликиМали
Општи циљевиПовећање укључености и квалитета образовања за све ученике; Осигурање напредовања и спречавања испадања из образовања ученика; Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.
Специфични циљевиУпознавање са процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; Упознавање са израдом плана индивидуализације и ИОП-а; Упознавање са начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; Упознавање са поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.
Теме програмаШта је инклузивно образовање; Како идентификовати потребе за подршком у образовању; Техника и израда педагошког профила; Шта је индивидуални образовни план; Планирање подршке у образовању; Кораци, поступци и израда ИОП-а; Примена, ревизија и вредновање ИОП-а
Циљна групаНаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 170,00 динара по учеснику. У цену је урачуната: надокнада водитељкама (са доприносима Законом предвиђеним), ноћење и путни трошкови водитеља, административни трошкови организације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања