logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

284 Дислексије и дисграфије – изазов савременог образовања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
Ауторимр Марина Вујовић, истраживач сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора; др Љиљана Јеличић, научни сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора
Реализаторимр Марина Вујовић, истраживач сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора; др Љиљана Јеличић, научни сарадник Института за експерименталну фонетику и патологију говора
Општи циљевиПрепознавање поремећаја школских вештина(дислексија и дисграфија) и модели рада.
Специфични циљевиЕдукација о утицају патолошких говорно-језичких модела на усвајање школских вештина (читање, писање); Едукација о утицају субјезичких функција на усвајање школских вештина; Како препознати поремећај школских вештина у односу на несавладане технике читања и писања; Модели рада са децом која имају неки од поремећаја школских вештина.
Теме програмаГоворно језичка развијеност и усвајање школских вештина; Поремећаји школских вештина; Модели рада са децом која имају неки од поремећаја школских вештина; Тестирање учесника и анкетирање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања