logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

283 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Група МОСТ, Земун, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, +381 64 555 0229, +381 62 756 572
АуториМилена Јеротијевић, психолог, координатор програма стручног усвршавања, Група МОСТ, Београд; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд
РеализаториСоња Миладинивић, педагог, просветна саветница, ШУ Нови Сад; Душанка Ћировић, стручни сарадник- школски психолог-педагог, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Крагујевац; Наташа Милојевић, психолог, координатор за програмске активности, Иницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Валентина Завишић, дефектолог стручни сарадник, Иницијатива ВеликиМали, Панчево; Вера Муждека, наставник хемије у пензији, Крагујевац; Љубица Јокић, стручни сарадник- педагог, ОШ „Милан Мијалковић“ Јагодина; Милена Маринковић, професор разредне наставе, ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац; Милена Васић, стручни сарадник- педагог, ОШ "Бата Булић", Петровац на Млави; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић", Нови Сад; Весна Богосављевић, стручни сарадник- педагог, ОШ "Слободан Секулић", Ужице; Радмила Гошовић, професорка филозифије, извршна директорка, Група МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолог, координатор програма стручног усавршавања, Група МОСТ, Београд; Љубица Јокић, педагог, ОШ "Милан Мијалковић", Јагодина
Општи циљевиПовећање квалитета образовања и укључености ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у наставу и вршњачку групу; повећање компетенција наставника за индивидуализацију наставе.
Специфични циљевиОвладавање: Стратегијама прилагођавања наставе; Вештинама процене образовних потреба и планирања мера подршке ученику; Техником планирања часа; Вештинама управљања одељењем.
Теме програмаПрепознавање сметњи у развоју и инвалидитета; Посебни изазови у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; Стратегије прилагођавања наставе; Опис образовне ситуације детета/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом; Педагошки профил; Мере подршке; Планирање часа;Затварање и евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 170,00 динара по учеснику. У цену је урачуната: надокнада водитељкама (са доприносима Законом предвиђеним), ноћење и путни трошкови водитељки, административни трошкови организације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања