logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

281 Обука наставника, васпитача и стручних сарадника за васпитно-образовни рад са децом тражиоцима азила Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за заштиту и помоћ тражиоцима азила, Београд, Симе Игуманова 14, Београд
Особа за контактЈана Стојановић, jana.stojanovic@apc-cza.org, 063 7384344, 063 7384344
АуториРадош Ђуровић, извршни директор "Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Јана Стојановић, психолошкиња у "Центру за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Јована Винчић, координаторка програма психосоцијалне подршке "Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Сена Марић, истраживачица-политиколог у "Центру за заштиту и помоћ тражиоцима азила"
РеализаториРадош Ђуровић, извршни директор "Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Јана Стојановић, психолошкиња у "Центру за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Јована Винчић, координаторка програма психосоцијалне подршке "Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила"; Сена Марић, истраживачица-политиколог у "Центру за заштиту и помоћ тражиоцима азила"
Општи циљевиПовећање капацитета учесника за рад са децом тражиоцима азила у настави, кроз стицање компетенција у области миграција; Специфичности деце тражиоца азила, наставних метода за рад са њима и припреме локалне деце за њихово разумевање и прихватање.
Специфични циљевиСтицање знања о миграцијамa, дефинисање значајних појмова; Упознавање и стицање знања о земљама порекла са највећим бројем тражилаца азила у Србији; Стицање знања и разумевање специфичности деце тражилаца азила, посебно малолетника без пратње – идентификовање ризика, проблема и потреба; Стицање вештина комуникације са децом тражиоцима азила; Упознавање са образовним системима у земљама порекла; Упознавање са правним оквиром у области образовања деце тражилаца азила и примерима добре праксе из Европске Уније; Стицање знања и вештина потребних за употребу наставних метода за рад са децом тражиоцима азила; Стицање знања и вештина потребних за подстицање разумевања и прихватања деце тражиоца азила од стране локалне деце.
Теме програмаМиграције – карактеристике и дефинисање релевантних појмова; Карактеристике земаља са највећим бројем тражилаца азила у Србији; Деца тражиоци азила у Србији, са посебним нагласком на малолетним тражиоцима азила без пратње родитеља или старатеља; Образовни системи у земљама порекла деце тражилаца азила; Образовање деце тражилаца азила у РС и ЕУ; Образовне методе рада са децом тражиоцима азила; Методе рада са децом из локалних средина ради разумевања и прихватања деце тражиоца азила
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПрограм је бесплатан за све учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања